Staff

PastorĀ  Moira Finley (Pastor & Teacher)

Bonnie VanderLinden (Choir Director)

Jan Bowman (Organist)

Duane Zuleger (Custodian)

Kim Hakenjos (Office Manager)